Vezeti az igen tisztelt Gonszár Tulku Rinpocse

Rabten Tashi Ling - Tibeti kúlturális központ

Tibet és Magyarország

1824. október 20.-án a következőket irta Körösi Csoma Sándor a naplójába:

Már tizenhat hónapja élek itt Zanglában. Ebben az elszigeteltségben, az eseménytelen napok egyhangúságában, persze, hogy elhanyagolom a naplóírást. Csak ismételgetném magamat. Mit is hozott ez az 1823 júliusával induló időszak? Hát nem sokat, hacsaknem azt, hogy nagy haladást értem el mind a klasszikus tibeti nyelv, mind pedig az északi buddhizmus megismerésében, melyről azt tartják, hogy „az üdvözülés legfőbb útja”.

Nap mint nap roppant kitartással dolgoztam tanítómmal, és viszonylag gyorsan haladtunk a szavak és kifejezések útvesztőjében. Vad energiám még az övét is felülmúlta. A számtalan kérdésre, melyet feltettem neki, nem jutott ideje, hogy olyan részletes válaszokat adjon, amilyeneket hallani szerettem volna. Két másik lámához kellett fordulnia, akik éppoly jártasak voltak a szent doktrínában, s a vele kapcsolatos tudományágakban, mint ő. Egyik közülük, Tsultrim Gjaco, valamiféle teológiai doktor, egy egész lajstromot állított össze nekem, amelyből fogalmat alkothatok magamnak azokról a finom nyelvi és gondolati árnyalatokról, melyekkel a magafajta emberek oly avatottan élnek.

1977-ben Geshe Rabten -egy rendkívüli tanító és meditációmester- Svájcban, a Genfi tó mellett főiskolát és kolostort alapított. Mi, különböző nyugati országokból álló diákcsoport voltunk és teljesen lenyűgöztek Gesche Rabten előadásai. Minél hamarább akartuk mi is megtanulni a tibeti nyelvet, hogy a nagy buddhista írásokat tudjuk követni. Csak kevés könyv állt rendelkezésünkre ami segíthetett volna nekünk a nyelv elsajátításában. Körösi Csoma Sándor írásai nagyon bátorítottak minket ebben az időben. A naplójából kiderült, hogy már a mi időnk előtt is volt ember, aki a legnagyobb erőfeszítés mellett megtanulta a tibeti nyelvet.

Amikor a kilencvenes években a nyugati emberek számára Magyarország megnyílott, egy koreai szerzetes egy sztúpa építését tervezte Zalaszántón.

A mi apátunktól kért segítséget az előkészületekhez. Így meghívást kaptunk Körösi Csoma Sándor hazájába. A kedves emberektől valamint a csodálatos természettől el voltunk bűvölve. Amikor Balatonkeresztúron egy kedvező telekvásárlási ajánlatot kaptunk, megfogalmazódott az ötlet, hogy egy meditációs központot kellene létrehozni. Így keletkezett Rabten Tashi Ling.

© 28.01.24 Rabten Choeling • EditorialData protection