Buddha tanítása

Buddha tanítása

A Buddhizmus alatt, a történelmi Buddha tanítását kell érteni. Ezt a tanítást Dharmának is nevezik. Buddha így foglalta össze a tanítása lényegét:

  • Ne cselekedjél károsat, és
  • cselekedjél gyógyítót széleskörûen,
  • fegyelmezd a tudatot,
  • ez Buddha tanítása.

Ha Buddha tanítását gyakorolni szeretnénk, akkor mit kell megtanulni? Meg kell tanulni

  • Nem gyógyító cselekedeteket elkerülni
  • Gyógyító cselekedeteket véghez vinni
  • A tudatunkat fegyelmezni

Ez a három pont a gyökere a boldogságunk és szenvedésünk megtapasztalásának. Ha sikerül nem gyógyító cselekedeteket elkerülni és gyógyító cselekedeteket véghez vinni, akkor egyedül ezáltal magunknak és mások számára elértük, hogy a szenvedést elkerüljük, és a jólétet megtapasztaljuk. Ha azonban nem sikerül a nem gyógyító cselekedeteket elkerülni, akkor bármennyire szeretné az ember elkerülni a szenvedést, feltétlenül szenvedni fog. Ha nem sikerül gyógyító cselekedeteket véghez vinni, akkor bármennyire vágyakozunk a jólét után, nem lesz lehetõség arra, hogy megtapasztaljuk.

Ha a saját viselkedésünk, boldogságunk és szenvedésünk összefüggését megértettük, biztosan igyekezni fogunk, a megfelelõ módon viselkedni. Ahhoz hogy stabil legyen az igyekezet, meg kell zabolázni a tudatot. Amíg ez utóbbiban nem érünk el eredményt, bármennyire is igyekezünk gyógyító cselekedeteket véghez vinni és nem gyógyítót elkerülni, az elõbbi nem sikerülhet.

Ha megkérdezzük, hol van a gyökere a nem gyógyító cselekedeteknek akkor az a válasz: a saját tudatunkban rejtõzik, tehát a gyógyító cselekedetek gyökere is a mi tudatunkban van. Buddha azért is olyan nagy számban adott tanítást a megfelelõ szemléletrõl, a viselkedésrõl és a meditációról hogy lehetõségünk legyen a tudatunkat megzabolázni.

Mindenfajta szenvedés, amit tapasztalni lehet a világban, elkezdve egy rövid rossz érzéstõl, ami elõfordulhat az emberrel, egészen egy rendkívüli nagy szenvedésig, amit sok lény tapasztalhat a világban, minden a zabolázatlan tudatból indul. Mi mindig zûrzavarról beszélünk, szenvedésrõl és háborúról. Ezeknek a gyökere is csak a lények zabolázatlan tudatában rejtõzik. Ezért nagyon fontos, hogy megzabolázzuk a tudatunkat! Tisztában kell lenni azzal, hogy Buddha a tanításait mindig azzal a céllal adta, hogy nekünk lehetõségünk legyen a tudatunkat megzabolázni.

Ez legyen mindig szemünk elõtt, ha Buddha tanításaival foglalkozunk. Ha meghallgatjuk a tanításait, ha ezeken elgondolkozunk, vagy éppen meditálunk, ezt mindig azzal az elszántsággal tegyük, hogy megzabolázzuk a tudatunkat. Ha valaki elõadást tart a buddhizmusról, azzal a céllal tegye, hogy az élõlényeknek legyen lehetõsége a tudatot megzabolázni. Teljesen mindegy a Dharmának milyen aspektusát gyakoroljuk, mindegy hogy a Dharmával kapcsolatosan mit teszünk, az alapvetõ motiváció legyen mindig szem elõtt, mégpedig, az, hogy minden igyekezetnek egy célja van, a tudatot megzabolázni.

© 28.01.24 Rabten Choeling • EditorialData protection